De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was ook in 2019 weer veel in het nieuws. Dat kan ook haast niet anders, als je kijkt naar de hoeveelheid onderwerpen waar de NVWA bij betrokken is.

De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA houdt risicogericht en kennisgedreven toezicht. Dat betekent dat we onze capaciteit inzetten daar waar het toezicht het hardst nodig is.

Voor ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen, is de NVWA een deskundige gesprekspartner. Maar als we constateren dat een bedrijf  zich niet aan de regels houdt, dan pakken we dat aan. De NVWA neemt direct maatregelen als ze tijdens een inspectie misstanden of (mogelijke) risico's voor de veiligheid aantreft.

Vanwege het brede werkterrein moet de NVWA keuzes maken, de NVWA kan niet alle problemen voor zijn en tegenhouden. Die keuzes worden gemaakt door systematisch en meerjarig te kijken naar risico’s binnen een keten of publiek belang.

De uitgangspunten voor het toezicht van de NVWA zijn vastgelegd in het Toezichtkader voor de NVWA. De NVWA vertaalt deze uitgangspunten naar haar interventiebeleid. De maatregelen die de NVWA neemt zijn afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding.

Het Jaarbeeld 2019 bestaat uit drie onderdelen. Met verhalen gaan we wat meer de diepte in bij een aantal onderwerpen dat in 2019 in het nieuws is geweest. Bij elk van deze 8 onderwerpen laten we een specialist in het toezichtsbeleid en een inspecteur te velde aan het woord. We ontmoeten een controlerend specialistisch inspecteur, een gedragsdeskundige, dierenartsen, een testkoper en inspecteurs met deskundigheid op diverse terreinen. Zo krijgt de lezer een beeld van het werk van de NVWA en van de NVWA-er achter het nieuwsbericht.

In het tweede deel is de verantwoordingsinformatie 2019 voor de Tweede Kamer opgenomen. In deze verantwoordingsrapportage geeft de NVWA een beeld van de resultaten op basis van het jaarplan 2019.

Het laatste onderdeel laat zien hoe de NVWA communiceert met haar omgeving. Er wordt informatie verstrekt over aantallen en soort meldingen van consumenten, over de twitterberichten, het facebookbezoek en de webcare van de NVWA. Ook wordt inzicht gegeven in hoe de burger denkt over die communicatie. Is de informatie toereikend, snel genoeg, begrijpelijk. Klanttevredenheid is zeer belangrijk voor de NVWA.