Resultaten van de activiteiten van de NVWA staan beschreven in de verantwoordingsrapportage 2019.

In deze verantwoordingsrapportage presenteert de NVWA haar resultaten over 2019 langs de zeven publieke belangen waar de NVWA op toeziet. Voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, tabaksontmoediging, productveiligheid, natuur & milieu en plantgezondheid.

Deze rapportage geeft informatie over de continuïteit van de organisatie en over de kerntaken van de NVWA.

De publieke belangen komen ook allemaal aan bod in de verhalen in dit Jaarbeeld.In deze verantwoordingsrapportage presenteert de NVWA haar resultaten over 2019 langs de zeven publieke belangen waar de NVWA op toeziet. Voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, tabaksontmoediging, productveiligheid, natuur & milieu en plantgezondheid.

Verantwoordingsrapportage 2019