In dit Jaarbeeld 2020 blikken we terug op het afgelopen jaar. We schetsen een beeld van ons werk aan de hand van een aantal verhalen van medewerkers van de NVWA. Betrokken mensen, die zich elke dag weer inzetten voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en de natuur.

Interim Inspecteur Generaal Maarten Ruys
Maarten Ruys, interim inspecteur-generaal NVWA

Natuurlijk had de coronapandemie in 2020 impact op de uitvoering van ons werk. Dierenartsen en andere medewerkers van de NVWA moesten hun belangrijke werk in de slachthuizen of bijvoorbeeld bij grenscontroles vaak onder moeilijke omstandigheden doen. Ook zag een groep inspecteurs toe op het ruimen van nertsenbedrijven waar dieren besmet waren geraakt met het coronavirus. Bij al deze taken was het nodig extra aandacht te hebben voor de veilige inzet van onze medewerkers, en daarmee ook voor de veilige werkomgeving in de bedrijven waar we komen.

Als NVWA hadden we in 2020 ook te maken met andere incidenten, zoals vervuild sesamzaad en het tomatenvirus ToBRFV. In dit jaarbeeld vertellen collega’s hoe deze incidenten hun werk in sterke mate beïnvloeden en hoe zij dit ervaren. Dat geldt ook voor de werkzaamheden rondom de Brexit; tot vlak voor het einde van het jaar was het spannend of er een 'deal' zou komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Die kwam er, maar voor de NVWA betekende dit veel extra werk.

Het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet op gebieden waarop wij toezicht houden. Lees bijvoorbeeld over het mestfraudeonderzoek, waarbij we de ecologische schade zichtbaar maken. En over de handhaving op het gebied van tabaksontmoediging, waardoor rookwaren niet meer zichtbaar zijn in de supermarkt.

Goede samenwerking met bedrijven en organisaties is hierbij essentieel. Als toezichthouder hebben we de samenleving nodig om in beeld te hebben wat er speelt en meldingen te krijgen over misstanden. Daarom hebben we extra geïnvesteerd in onze relaties met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren.

Tegelijkertijd werken we aan zichtbare verbeteringen in de organisatie zelf. Met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid van onze medewerkers werken we toe naar een organisatie die toekomstbestendig is en waarin vakmanschap en impact op de samenleving voorop staan bij het toezicht. Ik ben trots op de inzet van NVWA-collega's. Voor en met de samenleving werken we aan een veilig en gezond Nederland.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van dit jaarbeeld.

Namens de Groepsraad,

Maarten Ruys, interim inspecteur-generaal NVWA