De manier waarop de NVWA haar toezicht uitvoert vernieuwt voortdurend. De wereld waarop wij toezicht uitoefenen verandert, en de NVWA verandert mee. In het jaarverslag 2018 laten we onder andere zien hoe we experimenteren met de inzet van drones. We sporen plantenziekten in boomtoppen op, ontdekken insectennesten, en sporen begraven kadavers op. Betrouwbaar, snel en efficiënt. Een ander voorbeeld van innovatie: de handel op internet heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat biedt ook ruimte aan illegale handel in verboden producten en dieren zoals gewasbeschermingsmiddelen, beschermde diersoorten en ivoor. Een convenant met Marktplaats vergroot de slagkracht van de NVWA. Afspraken met andere fora zijn in ontwikkeling.

Rob van Lint
Inspecteur-generaal Rob van Lint

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in het jaarverslag is ons voedsel. In dit jaarverslag besteden we aandacht aan voedselfraude, listeria en ongedierteoverlast. Ik blijf benadrukken: de voedselproducent is verantwoordelijk voor de veiligheid én integriteit van zijn product, de NVWA ziet erop toe dat hij dat ook waarmaakt. De uitbraak van listeria in diepvriesgroenten trok misschien niet veel aandacht, maar toonde wederom aan hoe belangrijk tracering is in het werk van de NVWA. Zonder een goed werkende tracering wordt ons werk ontzettend veel moeilijker. Het is belangrijk dat de hele voedselproductieketen zich hiervan bewust blijft.

Het jaar 2017 stond voor de NVWA voor een groot deel in het teken van de fipronil-affaire. In 2018 is veel tijd besteed aan beschouwing over wat er toen is gebeurd en wat beter kan. Verbeteringen zijn inmiddels voortvarend ter hand genomen. Zo heeft de NVWA het meldingensysteem verbeterd en de samenwerking tussen toezicht en opsporing versterkt.

Ik sluit af met een gebeurtenis die mij persoonlijk erg heeft aangegrepen: de nasleep van het ongeval bij de indoor-speelhal Happy Days in 2015. Hierbij kwam een 4-jarige jongen om het leven. We hebben erkend dat we aansprakelijk zijn voor dit ongeval. Laat de NVWA ook hier een lerende organisatie zijn.

Rob van Lint

Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)