In het belang van de consument


In het jaarverslag 2017 hebben we een selectie gemaakt van de vele onderwerpen waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden. De NVWA houdt toezicht op naleving van de regels voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, dier- en plantenziekten, natuur en productveiligheid. Stuk voor stuk belangrijke waarden waarvoor door de wetgever (inter)nationale regels zijn gesteld om de consument zo goed mogelijk te beschermen.

Rob van Lint
Inspecteur-generaal Rob van Lint

Bij de productie van voedsel zijn vele ondernemers betrokken: veehouders, verwerkende bedrijven, handelsbedrijven en retail bedrijven die de producten leveren aan de consument. Het gaat daarbij om het op een eerlijke wijze op de markt brengen van veilig voedsel en veilige producten, waarbij op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de natuur en de betrokken dieren. Natuurlijk willen ondernemers daarbij ook een goed inkomen verwerven. Veel ondernemers zetten zich er dagelijks voor in om op die manier te ondernemen. Toch houdt niet iedereen zich altijd aan de regels. Dat kan gaan om een eenmalige fout. Maar het kan ook gaan om het bewust en stelselmatig niet-naleven van de regels. Dit laatste raakt aan fraude.

Natuurlijk hanteert de NVWA als toezichthouder verschillende aanpakken: voorlichtend, beboetend of - in samenwerking met het Openbaar Ministerie - opsporend en vervolgend. Voor al deze vormen van niet-naleving is het goed dat er een toezichthouder is. Dit in het belang van de consument.

Sinds 1 juli 2017 mag ik als inspecteur-generaal leiding geven aan de NVWA. Ik sta met de NVWA een toezichthouder voor die uitgaat van vertrouwen. Een toezichthouder die stevig optreedt als dat vertrouwen beschaamd wordt. En die open en transparant werkt en in dialoog is met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De NVWA werkt daarom aan een omvangrijk vernieuwingsprogramma. Wij willen ons werk nog meer kennis gedreven en risicogericht uitvoeren. Dit om met de beperkte middelen zo effectief mogelijk toezicht uit te oefenen. Daarvoor moet er veel gebeuren: het opstellen van risicoanalyses op onze domeinen, die vertalen in slim toezicht, zorgen voor uniform handelen van onze organisatie, openbaar maken van inspectieresultaten. Op al deze punten heeft de NVWA de afgelopen jaren al forse stappen gezet. Maar we zijn nog niet klaar. Onze vernieuwing gaat door. Steeds in overleg met onze partners; andere toezichthouders, bedrijven, branches en burgers en NGO's.

En ondertussen gaan we natuurlijk ook gewoon door met ons reguliere werk. Werk dat vele dilemma's kent. Want er spelen vaak verschillende belangen. Wat voor de een vanzelfsprekend is, lijkt voor de ander juist een onbegaanbare weg. Daarnaast speelt emotie een rol. Van medewerkers van de NVWA wordt gevraagd om met hun kennis en ervaring een zo goed mogelijke keuze te maken. Een keuze waar je het niet altijd mee eens hoeft te zijn. Er mag discussie over worden gevoerd, en soms kunnen er rechtsmiddelen worden ingezet. Maar wat níet mag is die medewerkers van de NVWA vervolgens beschimpen of bedreigen. Iets wat helaas nog wel eens gebeurt, bijvoorbeeld op sociale media, bij bedrijven of op zee. Als inspecteur-generaal van de NVWA sta ik voor mijn mensen. En vooral voor hun recht om veilig hun werk te kunnen doen. Dit omdat onze medewerkers daar recht op hebben. En natuurlijk ook in het belang van de consument die recht heeft op een toezichthouder die zijn werk kan doen!

Rob van Lint

Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)