Top 10 meldingen

Meldingen van burgers en bedrijven

Meldingen van burgers en bedrijven
welzijn landbouwhuisdierenziek geworden van etenhygiëne in horeca en winkelsroken in de horecameldingen bomen & plantenongedierte in horeca en winkelsverkoop na THTondeugdelijke advertentieroken werkplek & gebouwenwelzijn gezelschapsdieren
201218218357931556615504489472
20132226107314021740704561420466
20142555100211751313626579449328368
20152664125011661404630506553478383
20161970141710651032546467405391361306
Brontabel als csv (482 bytes)

Het Klantcontactcentrum (KCC) van de NVWA ontvangt in 2016 53.983 telefoontjes en 35.916 e-mails van burgers en consumenten, medehandhavers en andere organisaties. 13.241 keer gaat het om een melding over bijvoorbeeld voedselvergiftiging, roken in de horeca of op de werkplek en dierenwaarlozing.

Personeel

Aantal personeelsleden

Aantal personeelsleden
mannenvrouwen
20131607751
20141633800
20151690926
20161672945
Brontabel als csv (77 bytes)

Elk jaar verschuift de verhouding mannen en vrouwen in dienst van de NVWA met 0,5 tot 1%.

Ook in de gemiddelde leeftijd zit beweging. In 2013 was de gemiddeld leeftijd van de mannen 52 jaar en 4 maanden. De vrouwen waren gemiddeld 46 jaar en 7 maanden. Het verschil van 6 jaar is in 2016 opgelopen naar 7 jaar: mannen waren in 2016 nog steeds gemiddeld 52 jaar en 7 maanden terwijl de gemiddelde leeftijd van vrouwen 45 jaar en 7 maanden was.

Top 5 aandachtgebieden

Aantal fte per domein

Aantal fte per domein
domeinfte's
vleesketen, voedselveiligheid300
dieren en diergezondheid200
horeca & ambacht150
import120
fytosanitair120
overige 18 domeinen1200
Brontabel als csv (157 bytes)

Vleesketen

Een groot deel van de inzet in de vleesketen bestaat uit het uitvoeren van keuringen en toezicht op slachthuizen. Dieren mogen niet geslacht worden als ze niet door een NVWA dierenarts zijn gezien. In de grote slachthuizen zijn permanent inspecteurs van de NVWA aanwezig.

Levende dieren

Binnen het domein levende dieren vindt in 2016 meer inzet plaats op de certificering voor zowel intraverkeer als export naar landen buiten de EU. Daarnaast heeft vogelgriep veel capaciteit van de NVWA gevraagd. Ook zijn in 2016 verschillende acties uitgevoerd om het toezicht in de pluimveeketen structureel efficiënter en effectiever te maken.

Horeca en ambachtelijke productie

75% van het toezicht binnen dit domein is besteed aan regulier toezicht. Het overige deel is besteed aan verscherpt toezicht en herinspecties, wat veel intensiever is dan een reguliere inspectie. Verscherpt toezicht leidde in 2016 tot 41 spoedsluitingen.

Import

Bij import gaat het om veterinaire controles en importkeuringen van hoogrisicolevensmiddelen. Deze controles zijn, behalve bij non-foodproducten, vraaggestuurd wat betekent dat de hoeveelheid werk afhankelijk is van het aanbod. Ten opzichte van 2015 is het aantal partijen in 2016 met 1,7% en het volume met 1,8% gestegen.

Fytosanitair

Omdat Nederland wereldwijd de 2e exporteur van agrarische producten is, gaat veel capaciteit naar laboratoriumonderzoek voor keuringen en het aansturen van keuringsdiensten. In 2016 waren er bovendien 7 incidenten, waaronder Ralstonia in roos. Ook is veel tijd gestoken in het voorkomen dat Xylella fastidiosa via planten uit Italië en Frankrijk Nederland zou bereiken.

Facebook en Twitter

Groei aantal volgers NVWA Twitter accounts

Groei aantal volgers NVWA Twitter accounts
toename 2016toename 2015toename 20142013
NVWA1333121915414926
dierwelzijn6428241335384
gewas300280513304
landbouw425486711412
natuur466384380324
non-food15012814750
roken169131146145
horeca308189248235
fyto165116155138

 

twitter.com Brontabel als csv (269 bytes)

Top 3 Twitter

 1. USB-laders - 13 juli
 2. Inspecteurs treffen 100 dode schapen en lammeren aan bij veehouder in Friesland - 25 maart
 3. Koop je een pup? Vraag dan naar het registratiebewijs - 4 oktober

Top 3 Facebook (onbetaald)

 1. Withoofdspinaapje in voormalige dierentuin - 4 maart 2016
  Het programma StukTV plaatst een filmpje op YouTube over een aap die zij ontdekten in een voormalige dierentuin in Wassenaar. De aap leeft daar ruim 30 jaar, terwijl de dierentuin al in 1985 dichtging. StukTV start een actie om de aap een beter leven te geven en anderen suggereren de aap te bevrijden. We plaatsen daarom een bericht op Facebook om uit te leggen dat het dier goed wordt verzorgd door de eigenaars en door een dierenverzorger, die iedere dag langskomt. Ook de huisvesting van het 57-jarige aapje is in orde.
  Het bericht bereikt 67.707 personen. De mate van betrokkenheid bij het bericht is hoog: 20%.

 2. Luipaardschildpadden in het nauw op Schiphol – 4 april 2016
  Naar aanleiding van een tweet van een van onze inspecteurs berichten diverse nieuwssites over de vondst op Schiphol van 60 schildpadden in veel te kleine behuizing. Het is geen bericht op onze website, maar om te laten zien waar en hoe we optreden, plaatsen we regelmatig berichten over ons werkveld op Facebook.
  Het bericht bereikt 48.916 personen. De mate van betrokkenheid bij dit bericht is 12%.
 3. Veiligheidswaarschuwing Albert Heijn voor AH Filet americain – 15 maart 2016
  Dit bericht bereikt 32.530 personen. Het bereik is groot door het aantal fans van Albert Heijn.

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijk onderzoek

Bestuurlijke boetes

In 2016 zijn in totaal 6.462 bestuurlijke boetes opgelegd met een totaalbedrag van
€ 9.399.236. De meeste boetes (3.975) zijn opgelegd voor overtreding van de Warenwet.

Bestuurlijke maatregelen

Naast bestuurlijke boetes maakt de NVWA bestuurlijke maatregelen op zoals voornemens tot sluiting, sluiting, spoedsluiting en stillegging van verkoop of processen.

In 2016 zijn veel van deze maatregelen genomen in de horeca en bij ambachtelijke bedrijven.

 • Warenwet, horeca en ambacht: 412
 • Warenwet, industriële productie: 60
 • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren: 25
 • Tabaks- en rookwarenwet: 20

Strafrechtelijk onderzoek

In 2016 heeft de NVWA Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) 15 strafrechtelijke onderzoeken afgerond. De processen-verbaal daarvan zijn ingeleverd bij het Functioneel Parket.

Ontnemingsbedrag

Tegelijk met strafrechtelijk onderzoek, vindt er financieel onderzoek plaats om te berekenen wat criminelen hebben verdiend met de fraude. In 2016 is door de NVWA-IOD € 5.539.712 wederrechtelijk verkregen voordeel aan het Openbaar Ministerie gerapporteerd.

Importcontroles

  2016 2015 2014
  aantal partijen

geweigerd

aantal partijen geweigerd aantal partijen geweigerd
Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong 61.279 396 60.299 546 60.943 449
Levensmiddelen met hoog risico 12.263 102 23.558 100 23.503 81
Productveiligheid 227 103 246 105 265 95
Fytosanitaire controles 365.802 337 355.690 311 352.503 365

Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

Bij deze categorie is sprake van controle van 100% van de importen. De niet-toegelaten producten komen uit landen waar dierziektes voorkomen.

Levensmiddelen met hoog risico

Controle op hoogrisicolevensmiddelen is wettelijk verplicht. In 2016 controleerden we van 12.263 zendingen de documenten. De daling ten opzichte van 2015 komt vooral omdat we minder rijst uit China importeren en door een Europese wijziging van verplicht te controleren levensmiddelen met hoog risico.

Van 1.911 zendingen zijn monsters genomen. Dit heeft geleid tot weigering van 102 zendingen. Het ging hierbij onder andere om grondnoten uit Brazilië en India, gedroogde vijgen en abrikozen uit Turkije en sesamzaad uit India.

Productveiligheid

In 2016 kwamen circa 6.000.000 zeecontainers met non-foodconsumentenproducten de EU binnen via de haven van Rotterdam. Op verzoek van de NVWA signaleerde de Douane 10.780 potentieel risicovolle zendingen, onder andere met speelgoed, aanstekers en elektrotechnische producten. 227 zendingen zijn geïnspecteerd en bemonsterd. 103 daarvan werden geweigerd omdat er onveilige producten in zaten. Dit relatief hoge aantal heeft te maken met de zeer selectieve risicogerichte controle op producten.

Fytosanitaire controles

Op basis van EU-regelgeving controleert de NVWA alle importzendingen voor plantaardige producten op mogelijke aanwezigheid van schadelijke organismen. De lichte stijging van het aantal schadelijke organismen dat is aangetroffen in 2016 komt vooral door een stijging van het aantal vondsten van de tabakswittevlieg. Bij geïmporteerde bloemen werden onder andere mineervliegen aangetroffen.